top of page
kontakt_bg_nynna.jpg

Om Nynna

Nynna AB är ett managementkonsultföretag som ägs och drivs av grundaren Marie-Christine Lindström.
Marie-Christine är specialiserad inom förändringsprocesser och har en unik och mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom kundupplevelse, medarbetarnöjdhet och företagskultur med exekvering som mål.

Under de fem år hon varit ytterst ansvarig för kundnöjdhetsarbetet på Nordea Private Banking nåddes fantastiska All time high nivåer. Tydlig strategi, ledarskap och högt positivt engagemang som några framgångsfaktorer.
Som inspirerande Agil ledare levererar hon alltid på högt ställda mål, med lyhördhet, skicklighet och en förmåga att inspirera och involvera människor omkring sig lägger hon grunden för en stark välkomnande kultur där alla strävar åt samma håll.

På nordisk nivå utnämndes Marie-Christine till Nordiskt ansvarig för diverse cross border initiatives. Exempelvis att utveckla och implementera Service Excellence som gemensam företagskultur i Private Banking  En satsning som resulterat i ökad kund- och medarbetarnöjdhet, tydligare  strategi samt ett nytt gemensamt fokus på kund på alla nivåer i den Nordiska organisationen. Som bakomliggande framgångsfaktorer nämns såväl ett effektivt agilt arbetssätt, i rollen som product owner, samt det faktum att fokus lades på ledarskapet på alla nivåer samtidigt som involvering av medarbetare säkerställde relevans i alla leveranser.  

Utifrån ett Nordea Bank perspektiv valdes Marie-Christine ut av 30.000 Nordea anställda till gruppen om 300 Influensers i det transformeringsarbete som startade 2016. Hennes position som positiv förebild och hennes förmåga att driva värdestyrd företagskultur låg bakom utnämningen. Hon axlade även rollen som Sverige ansvarig Influenser.

Marie-Christine varvar helikopter perspektiv med detaljfokus i syfte att säkerställa den övergripande strategiska visionen men aldrig missa den operativa effektiviteten. Exekvering är målet i alla lägen. Hennes strategiska erfarenhet byggdes på under hennes många års arbete i rollen Management Partner och medlem i Nordea Private Bankings ledningsgrupp.
Den operativa erfarenheten bottnar i hennes år som framgångsrik Livförsäkringsmäklare och Private Banker, där hon hade högst uppmätt kundnöjdhet i Sverige.

Företag som anlitar Nynna AB kommer tillsammans med Marie-Christine ta fram ett upplägg utefter behov och önskemål. Baserat på det kommer offert presenteras och i de fall det finns behov av tjänster/lösningar utanför Nynnas kärnområde, sker det via de noga handplockade samarbetspartners Nynna har i sitt nätverk.

Nynnas vision

- att vara en spännande förtroendegivande samarbetspartner i en ständigt föränderlig värld. Med kund, individ och exekvering i fokus.

Adress

Nynna AB
Ciselörgatan 1
216 18 Limhamn

Telefon

070-280 73 14

E-post

Connect

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page