top of page

Våra tjänster

CX Kickstart

CX Kickstart – Om ni skulle kunna arbeta mer framgångsrikt med er kundnöjdhet, hade ni gjort det då?
Om svaret är JA kan CX Kickstart vara en bra början.

Månadstjänst

Månadstjänsten är utvecklad för företag som vill arbeta högkvalitativt och effektivt för att nå och behålla hög kundnöjdhet men som inte vill bygga upp en intern CX (Customer Experience) enhet.

Kartläggning

Skräddarsys och anpassas utefter företags behov och önskemål. Skalbart från en översyn med konkreta förbättringsförslag till att innefatta kundnöjdhetsuppföljning, affärsutveckling, medarbetarnöjdhet, företagskultur, arbetssätt etc.

Advisory board

Vi erbjuder styrelser och ledningsgrupper vår CX expertis. Upplägg utformas alltid i dialog med uppdragsgivare utefter önskemål och behov.

Föreläsare

Föreläsningar och inspiration inom affärsdrivande ämnen.

Mystery shopper

Mystery shopper innebär att vi iklär oss en undercover kundroll  och besöker ert företag. Syftet är en ocensurerad tydlig bild av kundupplevelsen hämtad direkt ur verkligheten. 

Pro Bono Monday

Det kan vara utmanande för mindre / nystartade företag att köpa specialistkompetens. Att diskutera kundupplevelsens möjligheter och utmaningar är mer än ett arbete för oss, det är vår absoluta passion. Därför har vi något vi kallar Pro Bono Monday.

Adress

Nynna AB
Ciselörgatan 1
216 18 Limhamn

Telefon

070-280 73 14

E-post

Connect

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page